عدم نظارت بر بانک‌های خصوصی که نگهدارنده سرمایه‌ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی