خاطرات آیت‌الله امام جمارانی از چگونگی ورود امام خمینی به جماران/عصبانیت امام از ساختن پناهگاه + تصا