گفت و گوی مدیرفروش مدیران خودرو با برترین های استقلال و پرسپولیس