فعال شدن ستاد ثبت نام در مدارس سراسر کشور/ ثبت نام پایه اول ابتدایی از اول خرداد