همایش«قاهره ۲» با حضور«مخالفان سوریه» در غیاب «جماعت الاخوان»