بهره‌برداری از خطوط 6 و 7 مترو در صورت حمایت مالی دولت