استخدام وکیل پایه یک در یک دفتر حقوقی واقع در استان فارس