پرسپولیس مدیون فداکاری هواداران است/ منتظر نقش بستن عدد 100000 روی اسکوربرد آزادی هستیم