استاداسدی: بازی تراکتور و نفت تکرار نمی‌شود/قهرمانی حق تراکتورسازی بود!