وزیر خارجه مجارستان: غرب نسبت به ایران سیاست‌های همکاری در پیش گرفته است