عذرخواهی هیات مدیره از هواداران / مربی جدید استقلال هفته آینده اعلام می شود