نقدیر از طلاب حافظ کل قرآن در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع)