باشگاه استقلال: بهترین گزینه را برای دفاع از کیان باشگاه انتخاب می‌کنیم