گزارش تصویری: دیدار کارکنان بنیاد بیماری های خاص با هاشمی رفسنجانی