استخدام دیپلم و کاردان فنی در یک شرکت بزرگ تولید کننده در استان قزوین