ظاهر بازی Duke Nukem: Mass Destruction قبل از شکایت استودیو گیِرباکس و لغو شدن آن