دوست داشتم نفت قهرمان شود / مسلمان: با آذری توافق کردم درمورد فصل بعد خودم تصمیم بگیرم