تشریح جزییات سفر معاون اداره‌كل ورزش خوزستان به بصره عراق