«حیدر العبادی» فرمانده نیروهای واکنش سریع در الانبار را برکنار کرد