هیات مدیره استقلال به دنبال جانشین قلعه‌نویی از بین گزینه‌های داخلی و خارجی