سفیر آمریکا در تل آویو: به یک توافق بد تن نخواهیم داد