دو هزار و 671 سکه عتیقه طلا در آستانه اشرفیه کشف شد