جامعه قرآنی باید در دفاع و التزام عملی به ولایت فقیه تلاش کنند