دیدار وزرای خارجه ایران و مجارستان / عکس : حامد جمشیدی