(تصاویر) لغو یک‌کنسرت در ماهشهر توسط دلواپسان این شهر