آیین پاسداشت از فعالیت هنری فرهاد فخرالدینی برگزار می‌شود