زمان دقیق آزمون استخدامی آموزش و پرورش مشخص نیست/ «بسته شماره ۳» بیمه طلایی را پیشنهاد می‌کنیم