پیروانی: هیچ‌کس از ما دعوت نکرده بود در همایش مربیان شرکت کنیم