ظریف: روش‌های غیرمسالمت‌آمیز موجب تقویت تروریسم می‌شود