ممنوعیت اخذ وجه نقدی و نصب دستگاه‌های کارتخوان در مدارس از هفته آینده