جنایات صدام با «انفال» روایت می‌شود/ انتقاد کامکار از دفتر موسیقی