مدرس فیفا: دروازه‌بانی ایران پیشرفت کرده است/ سمینار یک روزه برای مربیان کافی نیست