وزیر ارتباطات: نمی‌خواهیم مخابرات را به دولت بازگردانیم