افتتاح ایستگاه مترو شهدای رسانه واقع در تقاطع فاطمی - ولیعصر