حجت الاسلام ابوترابی فرد:مسابقات بین المللی قرآن کریم پرچم بلند اسلام بر بام ایران است