شهدای اهل سنت در راستای پاسداری از انقلاب جان خود را فدا کردند