کلاس پنجمی‌ها بی‌سواد نیستند/ شمارش افراد بی‌سواد در اولویت است