رسیدگی به امور آوارگان افغانی در ایران و افغانستان/گسترش همکاری‌ها بین دو کشور در مبارزه با تروریسم