شواهد نشان می دهد خروجی هیات مدیره استقلال این است: خسته نباشی آقای قلعه نویی و خدانگهدار!