قانونگذار آمریکایی: در مقابله با داعش خارج از عراق و سوریه کار خاصی انجام نداده‌ایم