آیت‌الله مصباح: ضعف ایمان و نفاق مهمترین عامل ایجاد فتنه‌ در تاریخ اسلام بوده است