فیلم/ مسابقات عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود