همه تعهدات ایران در توافق نهایی مشخص شده اما رفع تحریم‌ها و بازرسی‌ها مبهم است