دستاوردهای انقلاب اسلامی را به نخبگان قرآنی جهان معرفی می‌کنیم