پخش تیزرهای سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز منع قانونی دارد