شورای دین‌پژوهان از مقام آیت‌الله امینی تجلیل می‌کند