رونمایی از 45 هزار بیت شعر دفاع مقدس و ضریح نمادین سیدالشهدا(ع) در موزه دفاع مقدس