ورزشکاران گناوه ای درمسابقات جهانی دوومیدانی کره جنوبی درخشیدند