از ترس نپیوستن به داعش/ قاهره محدودیت‌هایی را برای سفر زنان به ترکیه اعمال کرد