بی‌تعادلی فکری آل سعود در پی شکست‌های منطقه‌ای/سازمان‌های بین‌المللی بی‌خاصیت هستند